اعجاز تشریعی قرآن
41 بازدید
محل نشر: قرآن و علم » بهار و تابستان 1390 - شماره 8 (36 صفحه - از 41 تا 76)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن کریم معجزه بزرگ پیامبر اسلام(ص)است که اعجاز قرآن در ابعاد گسترده‌ای نمود دارد.یکی از این ابعاد،حوزه تشریعات است،به این معنا که‌ احکام شرعی قرآن دارای ویژگی‌هایی می‌باشد که هیچ بشری قادر به عرضه‌ هم‌آوردی برای آن نیست. قوانین قرآن با عقل و فطرت سازگار بوده و به تمام جنبه‌های انسان توجه‌ دارد و در عین حال از هرگونه تناقض مبرا است.این مجموعه منسجم،توسط شخصیتی درس‌ناخوانده و بدون پیش‌زمینه‌های لازم عرضه شده است.همین‌ ویژگی‌ها زمینه‌ساز اعجاز تشریعی قرآن شده است که در برخی آیات مثل آیه‌ قصاص،رضاع(شیر دادن دو سال به کودک)و قوانین مربوط به اموال یتیمانم‌ جلوه نموده است. واژگان کلیدی: قرآن،اعجاز،تشریع،قانون‌گذاری،علم.
آدرس اینترنتی