مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عبدالکریم
نام خانوادگی:بهجت‌پور
پست الکترونیک:Bhrhdr@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی

زندگی نامه

عبد الکریم بهجت پور متولد 1344شهرستان دزفول استان خوزستان
سال ورود به حوزه علمیه 1360 محل تحصیل دزفول ، قم ، تهران
اساتید دوره سطح : آیات معزز وجدانی ، محامی ، قاضی دزفولی ، پایانی و اعتمادی
اساتید دوره خارج : شبیری زنجانی ، هاشمی شاهرودی ، وحید خراسانی ، بهجت فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، و معرفت.
فارالتحصیل سطح 4 حوزه در رشته تفسیر و علوم قرآن از حوزه علمیه قم در سال 1376 و دفاع از رساله علمی و اخذ مدرک در سال 1380.

سوابق شغلی
۱ـ معاون فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
۲ـ قائم مقام نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد
۳ـ مسئولین نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس
۴ـ مدیریت مدارس حوزه علمیه قم
۵ـ معاون آموزشی حوزه علمیه قم

۶- ریاست پژوهشکده دانش نامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
وضعیت تحصیلات
حوزوی: سطح چهار حوزه علمیه قم، رشتة تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۰
سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی
فقه و اصول، به مدت زمان ۱۵ سال

 سوابق آموزشی
۱ـ تاریخ تفسیر، مؤسسه امام خمینی‌ (ره)، قم.
۲ـ مبانی تفسیری فریقین، مؤسسه مذاهب اسلامی حوزه علمیه قم.
۳ـ علوم قرآن، رشته تخصصی تفسیر.
۴ـ تفسیر، قرآن و مستشرقان، رشته تخصصی تفسیر.
۵ـ علوم قرآن، دانشکده علوم قرآنی، قم.
۶ـ روش تفسیری اهل‌بیت، مدرسه عالی حجتیه.
۷ـ تفسیر به ترتیب نزول، مدرسه معصومیه.
۸ـ تفسیر موضوعی، دانشکده امام باقر (ع) دفتر تبلیغات اسلامی
۹ – خارج فقه موسسه التمهید

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات
۱ـ شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
۲ـ شورای علمی گروه قرآن‌پژوهشی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
۳ـ شورای تبلیغ دفتر تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی قم.
۴ـ شورای مدارک حوزه علمیه قم، حوزه علمیه قم.
۵ـ عضو شورای نظارت بر چاپ و نشر قرآن، وزارت ارشاد اسلامی.
۶ـ عضو شورای علماء دانشنامه سیره نبوی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ جنبی

الف ـ تحقیقات انجام یافته / منتشر شده
۱ـ آیا مدعی تحریف مرتد است؟
۲ـ مدخلی بر استخراج اصول فرهنگی تحول دین با نگاه قرآن
۳ـ کتاب‌شناسی تحلیلی توصیفی قرآن و فرهنگ زمانه
۴ـ تفسیر همگام با وحی جلد ۱٫
۵ـ تفسیر موضوعی قرآن (جمعی از نویسندگان).

ب ـ تحقیقات در دست اجرا
۱ـ مبانی تفسیری فریقین.
۲ـ مبانی تفسیر به ترتیب نزول.
۳ـ تألیف جلد دوم «همگام با وحی» تفسیر به ترتیب نزول.
۴ـ تألیف جلد سوم همگام با وحی.

ج ـ مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها و…)
۱ـ اسلام و مسیح، چاپ در تهران تایمز.
۲ـ چرا نام اهل‌بیت در قرآن نیامده است؟ چاپ در نشریه پرسمان.
۳ـ فرهنگ قرآن اسلامی یا عربستانی، چاپ در نشریه پرسمان.
۴ـ بررسی زندگی علمی، مجموعه آثار و نوآوری‌های استاد معرفت، چاپ در مجله بینات.
۵ـ راه زندگی اعراض از لغورهایی از لهو، چاپ در جزوه آموزشی مقولات دفاتر فرهنگستان.
۶ـ بازشناسی امدادهای غیبی در آغاز زمینه ظهور مهدی (عج)، چاپ در مجموعه مقالات دفتر تبلیغات.
۷ـ بررسی دیدگاه شیعه در مورد سنت صحابه.
۸ـ خویشتن را تأویل کن، چاپ در نشریه افق حوزه.
۹ـ تأویل در نگاه شیعه و فقد اندیشه ذهبی، چاپ در فصلنامه طلوع
۱۰ـ نقش اهل‌بیت و صحابه در تفسیر، کنگره آیت الله معرفت.
۱۱ـ مقاله تفسیر، چاپ در دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

د ـ حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
۱ـ سبک تفسیر، ترتیب نزول، ارائه نظریه، ۱۳۸۵، ارائه دفتر تبلیغات اسلامی قم.
۲ـ سبک تفسیر، ترتیب نزول، ارائه نظریه، ۱۳۸۷، ارائه دفتر تبلیغات اسلامی قم.

اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
۱ـ برنامه رادیویی علوم قرآن، رادیو معارف.
۲ـ برنامه رادیویی، پرسش و پاسخ‌های قرآنی، رادیو معارف.
۳ـ‌ برنامه رادیویی تاریخ تفسیر و مفسرون، رادیو معارف.
۴ـ برنامه تلویزیونی، شمیم وحی، شبکه قرآن.
۵ـ برنامه رادیویی، با جاری وحی، رادیو قرآن.
۶ـ سخنرانی در مجامع گوناگون داخل و خارج از کشور بوده است که از ذکر آنها صرف نظر می‌گردد.

راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
۱ـ گفتار فرشتگان در قرآن، مرکز مدیریت حوزه.
۲ـ جامعیت قرآن، مؤسسه امام خمینی.
۳ـ نقش وحی در زندگی بشر، مرکز تخصصی تفسیر مدرسه عالی معصومیه.
۴ـ اسلام و روابط اجتماعی، مرکز مدیریت حوزه.
۵ـ حکمت نزول تدریجی قرآن، مدرسه عالی حجتیه.

۶ – روش قرآن در نهادینه کردن باور به ربوبیت الهی در جامعه صدر اسلام

مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
۱ـ موانع شناخت از منظر قرآن، مشاور، مؤسسه امام خمینی (ره).
۲ـ تفسیر به رأی و رابطه آن با هرمنوتیک، مشاور، دانشکده شهید محلاتی.
ارزیابی تحقیقات و آثار
۱ـ بررسی مجموعة مقالات همایش علمی ـ پژوهشی مذاهب اسلامی، مؤسسه مذاهب اسلامی.
۲ـ بررسی مقالات فقهی کنگرة شیخ اعظم انصاری، سازمان تبلیغات اسلامی.
۳ـ بررسی مقالات کنگرة آیت الله معرفت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۴ـ بررسی مقالات جناب آقای دکتر نصیری جهت ارزیابی علمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۵ـ بررسی مقالات متفرقه مربوط به کانون اندیشه جوانان، دانشنامه قرآن، مجله قبسات و…
۶ـ مجموعه مقالات دانشنامه قرآن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۷ـ پرسش و پاسخ‌های قرآنی، دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها