سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها 
معاونت فرهنگی 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد 
قائم مقام 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس 
مسئول 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
معاون آموزش 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده دانش نامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
ریاست  
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
عضو شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی 
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
عضو شورای علمی گروه قرآن‌پژوهشی 
 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی قم 
عضو شورای تبلیغ  
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
وزارت ارشاد اسلامی 
عضو شورای نظارت بر چاپ و نشر قرآن 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
عضو شورای علماء دانشنامه سیره نبوی 
 
 
علمی 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی‌ (ره)، قم 
مدرس 
1376/03/01 
1385/03/31 
تاریخ تفسیر 
تدریس 
مؤسسه مذاهب اسلامی حوزه علمیه قم 
مدرس 
1377/09/30 
ادامه دارد 
مبانی تفسیری فریقین 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی، قم 
مدرس 
 
 
علوم قرآن 
تدریس 
مدرسه عالی حجتیه 
مدرس 
 
 
روش تفسیری اهل‌بیت 
تدریس 
مدرسه معصومیه 
مدرس 
1382/03/31 
1385/03/31 
تفسیر به ترتیب نزول 
تدریس 
دانشکده امام باقر (ع) دفتر تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
تفسیر موضوعی 
تدریس 
موسسه التمهید 
مدرس 
 
 
خارج فقه